Tankens kraft på hälsan

Tänk att det du föreställer dig kan bli sanning. Det är troligen en önskan som är lika gammal som förmågan att dagdrömma. Riktigt så fungerar det inte heller, men forskare från Harward har genomfört ett experiment för att se om våra tankar får mätbara effekter i hjärnan. Först gjordes experimentet i USA, sedan upprepades det i Tyskland.

Försökspersonerna fick ta med sig en lista på personer de tyckte om, personer de ogillade och platser som de ansåg vara neutrala. De fick ligga i en MRI-kamera och medan deras hjärna fotades. Det gick att se en attitydförändring inför de neutrala platserna beroende på vilken person de tänkte på. Om en plats blir förknippad med en trevlig person i tanken kommer alltså försökspersonen även att uppleva platsen som positiv när han eller hon kommer dit i verkligheten.

I förlängningen kan vi alltså genom dagdrömmar förändra vår inställning till livet i stort. Mot samma bakgrund blir det enklare att förklara hur obehagliga situationer kan påverka oss långt efter det att de hänt. För personer som dras med långvariga negativa tankar eller depressioner kan detta vara till stor hjälp. Studien visar att positiva tankar kan påverka en mer positiv upplevelse av verkligheten. Detta är oerhört viktigt att ta med sig. Naturligtvis går detta också att använda för att minska stress inför olika situationer och stress som man upplever på vissa speciella platser.

Felaktigt kom hypnos att få namnet hypnos – detta sedan man trodde att personerna som var i hypnos sov när fenomenet först började studeras. Det borde ha hetat monoideism, som betyder: en tanke. Hypnos är alltså ett tillstånd som tillåter dig att koncentrera dig på en enda tanke. Med hjälp av hypnos kan du alltså bli coachad att släppa dina negativa tankar och istället fokusera på det som är positivt. Vartefter kommer din bild av verkligheten att förändras till något bättre.

Annonser