screen shot 2018-07-12 at 14.46.44

Vad är hypnos och vad är mental träning?

Hypnos är ett tillstånd som du befinner dig i varje dag. När du somnar, vaknar, dagdrömmer eller är helt uppfylld av en uppgift. Lever du dig in i en bok eller film är du också i hypnos. Det är således helt naturligt.

Mental träning är en form av inlärd målprogrammering, det vill säga självhypnos. Idrottsmän går ofta långa kurser och övar mycket på att se sig själva lyckas. Men om du tar hjälp av en hypnoscoach slipper du den långa träningen, eftersom jag hjälper dig att snabbt komma dit du vill.

När du helt fokuserar på en tanke kommer du i kontakt med ditt undermedvetna. Barn är ofta i den sinnesstämningen mest hela dagarna. De lever sig in i både lek och studier. Vuxna har svårare att komma dit, så det där med att det är svårt att lära gamla hundar sitta är inte något påhitt. Vuxna har helt enkelt svårare att lära om. Men om du tar hjälp av hypnos kan du enkelt förbättra eller förändra något hos dig själv.

Vad gör en hypnotisör?

En hypnotisör är en person som vägleder dig in i ett avslappnat mentalt tillstånd. Detta kan vara svårt att uppnå på egen hand, speciellt om det gäller en fråga som väcker starka känslor i dig. Däremot kan du aldrig bli hypnotiserad mot din egen vilja. För att få bästa effekt är det därför bäst att du kommer med viljan att låta dig bli vägledd till en förändring. Alla som arbetar med hypnoscoachning har givetvis tystnadsplikt och arbetar enligt svensk lag, bland annat Patientsäkerhetslagen 5:e kapitlet.

Kan någon fastna i hypnos?

Du kan inte fastna i hypnos. Om hypnotisören svimmar eller till och med dör kommer du förr eller senare att vakna upp ur hypnosen, på samma sätt som du vaknar efter en tupplur eller en natts sömn.

Kan alla bli hypnotiserade?

I stort sett alla kan bli hypnotiserade. Dels handlar det om ifall du vill eller inte, dels tar det olika lång tid. De som blir utvalda vid så kallad scenhypnos har oftast oerhört lätt för att visualisera just vid det tillfället. En coachning är något helt annat. Där finns det tid så att du i lugn och ro kan komma ner i en djup och skön avslappning.

Enligt svensk lag coachar jag inte den som är yngre än åtta år (är du nio till sjutton behövs målsmans godkännande).

Måste jag lämna ut mig själv?

Oftast vill jag höra dig berätta där och då, med egna ord, vad det är som du vill ha hjälp med. Detta för att jag sedan använder just dina formuleringar för att hjälpa dig. Däremot behöver du aldrig gå in på detaljer eller lämna ut dig själv. I hypnos kommer du inte heller att säga något som går emot din vilja eller dina värderingar. Väldigt ofta fungerar det dessutom utmärkt med att du bara nickar när du ser något framför dig.

Hokus pokus eller mätbart?

Hypnos är mätbart, eftersom det handlar om att dina hjärnvågor förändras. En vuxen persons hjärnaktivitet benämns som regel ”Beta”. När du blir avslappnad, dagdrömmer eller är i lätt hypnos (eller om du är i skolåldern) har din hjärna istället något lugnare svängningar som kallas ”Alfa”. I djup avslappning, djup hypnos och djup meditation når hjärnvågorna ”Theta”. Barn i förskoleåldern är ofta i Theta, där de finner låtsaskompisar och liknande. I djupsömn och extremt djup meditation (som till exempel zenmunkar kan nå) är kallas hjärnvågorna för ”Delta”.

Om du hamnar i Delta somnar du troligtvis. Det kräver lång träning för att behålla medvetandet med så långsamma hjärnvågor. Däremot kan du mycket väl nå Theta under hypnos. Men redan i lätt avslappning, Alfa, har du lättare att programmera om till något bättre.

Så man sover alltså inte?

Trots att den här sidan heter ”Och sov nu” och trots att hypnotisören ofta använder kommandot ”sov” så sover du inte. Ordet hypnos kom till för att de som först aktivt blev hypnotiserade av en hypnotisör såg ut att sova. Men det enkla svaret är nej, du sover inte. Istället kan du uppleva att ditt sinne blir oerhört klart. Detta beror på att du i hypnos kan koncentrera dig på en enda tanke i taget. Det korrekta ordet för hypnos borde vara ”monoideism”, alltså en tanke, men när detta föreslogs hade termen hypnos redan blivit så vedertagen att den inte gick att ändra. Men en stor fördel med hypnos är att det efteråt känns som om du har sovit en hel natt!

PS

Det finns de som passar på att ta en tupplur hos hypnoscoachen, men det spelar faktiskt ingen roll, eftersom du inte sover så djupt att ditt undermedvetna inte lyssnar.

Annonser